Vuokrausehdot

Kanoottien ja melontavarusteiden vuokrausehdot

Soveltamisala ja sopijapuolet

Nämä vuokrausehdot koskevat Feel The Nature -retkien (Palveluntarjoaja) kanoottien ja melontavarusteiden (kalusto) välinevuokrauspalvelua.

Sopimuksen kohde

Kaluston vuokraehtoihin tutustuminen, varaus ja varauksen maksaminen tehdään Palveluntarjoajan verkkopalvelussa, jollei osapuolten välillä erikseen ole toisin sovittu. Asiakas on velvollinen tutustumaan ohjeistukseen ja sitoutuu vuokraamaan kalustoa näiden ehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoaja tarjoaa vuokratun kaluston asiakkaan käyttöön asianmukaisessa toimintakunnossa. Omatoimivuokrauksessa asiakas ottaa kaluston käyttöön ja palauttaa itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan.

Vuokraaika

Vuokra-aika alkaa varauksen alkuhetkestä kun asiakkaalla on pääsy Palveluntarjoajan varastoon ottamaan kalusto käyttöönsä ja päättyy, kunnes se on palautettu asianmukaisessa kunnossa Palveluntarjoajan varastoon .

Vuokra- ja muut korvaukset

Mikäli muuta ei sovita kaluston vuokrahinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan vuokranantajan hinnaston mukaisesti.

Maksu suoritetaan etukäteen varatulta vuokra-ajalta.

Vastaanottotarkastus

Asiakkaan tulee tarkastaa kalusto välittömästi sen käyttöönoton yhteydessä. Asiakas hyväksyy kaluston vuokrattavaksi siinä kunnossa, kun se vastaanottotarkastuksen jälkeen on. Mikäli kalustossa ilmenee noudon yhteydessä vika tai puute, joka estää kaluston turvallisen käytön, asiakas ilmoittaa siitä välittömästä Palveluntarjoajalle, joka pyrkii antamaan ohjeistuksen korvaavasta kalustosta. Mikäli vika tai puute ei estä kaluston turvallista käyttöä, asiakas kirjaa sen ylös esimerkiksi kännykkäkameralla ja raportoi sen Palveluntarjoajalle viimeistään vuokra-ajan päättyessä.

Kaluston käyttö ja hoito

Asiakas sitoutuu käyttämään, säilyttämään ja hoitamaan kalustoa huolellisesti ja asianmukaisesti. Kalustoa ei saa viedä pois alueelta esim. autolla, ellei siitä ole erikseen sovittu Palveluntarjoajan kanssa. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa kalustoa kolmannelle osapuolelle käytettäväksi. Kalustoa ei saa käyttää lain-, säännösten- tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan, esimerkiksi toimintaan, joka häiritsee kansallispuiston luonnonvaraisten eläinten rauhaa tai rannan mökkiläisten yksityisyyttä.

Kaluston käyttö tapahtuu aina asiakkaan omalla vastuulla. Kalustoa saa käyttää ainoastaan soveltuvissa olosuhteissa, riittävän syvissä vesissä, joissa ei ole esim. kivikkoa, joka vaurioittaisi kalustoa. Mikäli asiakas vie kaluston esim. rantautumisen tai tauon takia alueelle, jossa on kivikkoa tai muuta kalustoa vaurioittavia tekijöitä, on hän velvollinen huolehtimaan, että kalusto ei vaurioidu esimerkiksi väistämällä tai nostamalla kalusto kivien yli. Asiakas puhdistaa ja kuivaa kaluston huolellisesti ennen palautusta.

Vastuu kalustosta ja korvausvastuu

Asiakas on vastuussa vuokra-aikana kalustolle aiheutuneista vahingoista. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa vuokranantajalle kalustolle aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä. Lisäksi asiakas maksaa vuokraa vahingoittuneesta tai menetyksen kohdanneesta vuokravälineestä vuokrasopimuksen mukaisesti vuokra-ajan loppuun saakka. Mikäli kalustoon tulee asiakkaan toiminnasta riippumatta tekninen tai muu vika, voi asiakas palauttaa kaluston välittömästi Palveluntarjoajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy palautushetkellä.

Asiakas vastaa myös vahingoista, jotka vuokranantaja havaitsee kalustoa palautettaessa tai myöhemmässä tarkastuksessa. Asiakas sitoutuu korvaamaan kaluston korjauskulut korjattavissa olevilta osin tai uuden vastaavan kaluston tai laitteen hankkimisesta aiheutuvat kulut, mikäli kalusto tai sen osa on tuhoutunut, hävinnyt tai sitä ei muusta syystä voida korjata tai palauttaa vuokranantajalle.

Mikäli vuokratut välineet palautetaan puhdistusta, kuivausta tai korjausta vaativassa kunnossa, veloitetaan tästä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta vuokran lisäksi. Korjauskelvottomasta tuotteesta veloitetaan uuden vastaavan tuotteen hinta. Vuokraaja käyttää tuotteita omalla vastuullaan. Väärinkäsitysten välttämiseksi neuvomme mieluusti tuotteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Vuokranottaja vastaa siitä, että varaston avaamiseen käytettyjä koodeja ei luovuteta ulkopuoliselle  eikä käytetä vuokrausajan ulkopuolella. Hän vastaa myös siitä että asiattomat eivät pääse varastoon ja että varasto on lukittu asianmukaisesti hänen poistuessaan varastolta.

Normaalia kulumista ei pidetä vahinkona. Kaluston vaurioitumista selkeästi nähtävissä olevissa kivissä/kivikossa/kalliolla tai vastaavassa paikassa ei kuitenkaan pidetä normaalina kulumisena.

Vuokrauksen muuttuminen tai peruuntuminen

Mikäli asiakas haluaa pidentää sovittua vuokra-aikaa, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta vuokra-ajan jatkamiseen. Vuokra-ajan pidennys astuu voimaan kun asiakas saa Palveluntarjoajalta vahvistuksen pidennyksestä. Huomaa, että kalusto voi olla varattu muuhun käyttöön tai vuokranantaja ei ole tavoitettavissa, joten varaudu aina siihen, että pystyt palauttamaan kaluston ajoissa.

Mikäli asiakas palauttaa kaluston sovitun vuokra-ajan jälkeen, asiakas on velvollinen maksamaan kaluston osalta lisätunnit 100 % hinnankorotuksella sekä maksamaan viivästysmaksun 50€/kanootti. Viivästysseuraamuksia ei peritä siltä osin kun viivästys johtuu säätilan äkillisestä yllättävästä muutoksesta, joka voi vaarantaa turvallisen liikkumisen alueella (esim. joudutaan odottamaan yllättävän ukonilman väistymistä). Tässä tapauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa viipymättä Palveluntarjoajalle ja palauttaa Kalusto heti kun se on mahdollista.

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle kalustossa ilmenneistä virheistä tai kalustoon kohdistuneesta vahingosta, tai varkaudesta. Varkaustapauksesta asiakkaan on myös tehtävä välittömästi ilmoitus poliisille. Mikäli asiakas laiminlyö edellämainitut ilmoitusvelvollisuudet, on hän korvausvelvollinen vuokranantajalle syntyneestä vahingosta.

Palveluntuottajan oikeus keskeyttää palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä luovuttamasta kalustoa asiakkaan käyttöön tai keskeyttää välinevuokraus ja vaatia välineiden välitöntä palauttamistata mikäli Palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että vuokrausehtoja ei noudateta, esim. mikäli ryhmässä on päihtyneitä. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tässä tapauksessa palauttaa palvelumaksuja.

Palveluntarjoajan velvollisuudet

Palveluntarjoaja vastaa, että vuokrattu kalusto on luovutushetkellä teknisesti siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika, tai muu virhe, on asiakkaalla oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Mikäli kaluston kunnossa oleva virhe on olennainen, on asiakkaalla oikeus vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Tämä pätee myös, mikäli kalusto ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle tai se ei ole käytettävissä toisen asiakkaan viivästyneen palautuksen seurauksena tai varausjärjestelmästä aiheutuneesta ongelmasta. Palveluntarjoaja ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka kaluston rikkoontumisesta ja vuokra-ajan keskeytymisestä saattaa aiheutua.

Valvonta

Valvomme kaluston käyttöä ja palautusta elektronisesti mm. tallentavalla videovalvonnalla. Valvonnassa syntyvää materiaalia, josta vuokraaja voidaan tunnistaa, ei käytetä muuhun tarkoitukseen eikä luovuteta ulkopuolisille, ellei se ole lain tai viranomaismääräysten takia muuta edellytetä. Materiali poistetaan kun sillä ei ole enää valvonnan kannalta merkitystä.

Asiakkaan peruutusoikeus

Mikäli haluat peruuttaa tekemäsi varauksen, palautamme maksun vain mikäli varausta edeltävän päivän tai sitä myöhemmässä sääennusteessa tai paikalla havaitun säätilan mukaan vuokrausajankohtana on melonnan turvallista suorittamista mahdollisesti haittaava sää, joka ei ollut varaushetken sääennusteissa eli kyseessä on yllättävä turvallisuutta mahdollisesti vaarantava säätilan muutos. Käytännössä tämä tarkoittaa kovaa tuulta tai ukkosta. Esimerkiksi sateinen sää ei ole peruste varausmaksun palautukselle. Suosittelemmekin, että vuokraat vasta kun tiedät, että pääset paikalle. Käsittelemme säätilaan perustuvia peruutuspyyntöjä aikaisintaan varausta edeltävänä päivänä.