Rekisteriseloste

1. Rekisterin ylläpitäjä

Feel The Nature -retket / Netgalleria Oy (myöhemmin Yritys)
Caloniuksenkatu 2 C 66
00100 HELSINKI
info@feelthenature.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Olli Rinne
olli@feelthenature.fi

+358 40 900 5556

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. varausjärjestelmän kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Yrityksen sisällä ja Yrityksen alihankkijoiden kanssa.

Yritys voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Digitaaliset tallenteet on suojattu sopimuksilla sekä teknisillä ratkaisuilla, kuten palomuureilla ja salasanasuojauksilla. Henkilötietoja käsittelevät yrityksen sisällä vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Henkilötietoja luovutetaan yrityksen alihankkijoille vain siinä laajuudessa kuin se on palvelun tuottamiseksi tarpeellista.

9. Evästeet

Eväste (cookies) on pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Verkkosivustollamme käytetään evästeitä sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen. Sivustolla käytämme evästeitä tilastollisen tiedon tuottamiseen ja sekä varauspalvelun  toteuttamiseen.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

11. Suoramarkkinointikielto

Asiakas voi kieltää tietojensa käytön sähköiseen markkinointiin lähettämällä tätä koskevan vapaamuotoisen ilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen info@feelthenature.fi .