Feel The Nature -retkien valmismatkaehdot

Alla olevat valmismatkaehdot sekä lisä- ja erityisehdot koskevat tarjoamiamme useamman päivän ohjelmia, jotka ovat valmismatkalain mukaisia valmismatkoja. Näissä ohjelmissa on erikseen mainittu matkan olevan valmismatka. Ehdot eivät koske esim. yksittäisiä päiväretkiä, jotka eivät ole muun valmismatkaksi luokitellun ohjelman osa.

Feel The Nature -retket noudattaa valmismatkoissa Suomen matkatoimistoalan liiton ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia yleisiä valmismatkaehtoja (hyväksytty 30.6.2009). Ehdot ovat ladattavissa PDF-muodossa sivuiltamme, luettavissa Kuluttaja- ja kilpailuviraston internet-sivuilta sekä saatavana pyynnöstä toimistostamme.

Feel The Nature -retkien (myöhemmin matkanjärjestäjä) matkojen erityisluonteen (esim. matkat järjestetään tyypillisesti pienryhmissä, jolloin yksittäinen peruutus vaikuttaa koko ohjelman toteutukseen sekä matkat järjestetään tyypillisesti paikoissa, joissa kulkuyhtyhteyksien järjestäminen on rajoitettua) sovellamme seuraavia lisä- ja erityisehtoja:

Varausmaksu ja maksuehdot

Sitova matkasopimus syntyy, kun matkustaja annettuun eräpäivään mennessä maksaa tilaamansa matkan varausmaksun, joka on 30% matkan hinnasta, kuitenkin vähintään 200 e / hlö. Loppumaksu maksetaan 12 vrk ennen lähtöpäivää. Matkakohtaiset poikkeukset ovat mahdollisia ja ne ilmoitetaan erikseen asiakkaalle matkavarauksen yhteydessä. Jos matka varataan loppumaksun eräpäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa.

Jos matkan hintaa tai sen osaa ei ole maksettu viimeistään matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana, matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus ja varaus peruuntuu. Matkanjärjestäjällä on tällöin oikeus pidättää jo maksetusta hinnasta sille peruutuksesta aiheutuneet kulut.

Matkustajan on tarkistettava matkavahvistuksen oikeellisuus (nimi – oltava kuten passissa, yhteystiedot, matkapäivät, kuljetus- ja majoitustiedot) ja ilmoitettava mahdollisista virheistä viipymättä matkanjärjestäjälle. Muutoin vahvistuksessa olevat tiedot tulevat matkustajaa sitoviksi.

Matkustajan tiedonantovelvollisuus

Matkojen erityisluonteen (aktiiviteetit ja fyysinen toiminta) vuoksi matkustajan on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen matkaa matkanjärjestäjälle tiedot sellaisista sairauksista (kuten diabetes, sydänvika tai epilepsia) tai muista mahdollisesti matkan aikana suorituskykyyn vaikuttavista seikoista.

Toimistokulu

Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista muutoksista ja peruutuksista peritään toimistokuluna 75 €/henkilö.

Peruutusehdot

Matkustajan peruuttaessa matkansa ilman erityistä syytä, peruutuskulut määräytyvät peruutusajankohdan mukaan. Mikäli peruutus tehdään vähintään 12 vrk ennen lähtöpäivää on peruutuskulu varausmaksun suuruinen. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista on peruutuskulu 100% matkan hinnasta.

Peruutusajankohdat tai -kulut voivat vaihdella matkoittain, poikkeavat ehdot annetaan ennen matkasopimuksen solmimista.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka erityisestä syystä

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen kohdan 5.1 mukainen oikeus peruuttaa matka, noudatamme matkojen erityisluonteen vuoksi mainituista kohdista poikkeavia ehtoja. Matkanjärjestäjä soveltaa näiden matkojen osalta valmismatkalain 15 § 2 momenttia, jonka mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut ja muut matkajärjestelyt). Matkanjärjestäjä palauttaa matkustajalle palveluntuottajilta mahdollisesti saamansa takaisinmaksut ja oman liikevoittonsa osuuden. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista!

Matkavakuutus

Matkanjärjestäjän valmismatkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajia ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus jo matkan varausvaiheessa mm. peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Joihinkin vakuutuksiin saattaa sisältyä peruutusturvaa koskeva vastuunrajoitus, josta voi olla seurauksena matkustajan oman vastuun laajentuminen. Kehotamme matkustajaa tarkistamaan oman vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan!

Matkakohteen erityisolosuhteet

Koska kuljetusyhtiö on vastuussa kuljetuksista, ei matkanjärjestäjä vastaa näistä muutoksista mahdollisesti aiheutuneita lisäkuluja ja/tai maksettujen maapalveluiden käyttämättä jättämisiä. Kohdealueen säätila saattaa myös aiheuttaa muutoksia. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmien muutoksiin, jotka aiheutuvat tällaisista kohteen erityisolosuhteista ja jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta.

Matkasopimuksen luovutus eli nimenmuutos

Nimenmuutoksesta veloitetaan toimistokulu 75 e/lippu ja lisäksi palveluntuottajan matkanjärjestäjältä perimät kulut. Esim. lentoyhtiöillä on oikeus asettaa lento-, hintaluokka- tai sesonkikohtaisia rajoituksia varausten nimenmuutoksille. Jos lentoyhtiön säännöt eivät salli muutoksia, muutoskulu on lentolipun koko hinta.

Matkanjärjestäjän matkustajalle toimittama materiaali

Matkanjärjesteja toimittaa matkustajalle tarkoitetun sopimus- ja muun materiaalin ensisijaisesti sähköisesti (esim. sähköpostilla) ellei toisin sovita tai materiaalin muoto sitä edellytä (esim. tulostetut matkaliput).

Takaisinmaksut

Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista.

Matkan toteutuminen

Matkanjärjestäjän valmismatkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Vähimmäismäärä on ilmoitettu matkaohjelmassa. Mikäli kyseinen osallistujamäärä ei täyty ja matka perutaan tästä syystä, matkan peruuntumisesta ilmoitetaan viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua. Alle kolmen vuorokauden matkoissa voidaan matkan peruuntuminen ilmoittaa em. myöhempänä ajankohtana. Tässä tapauksessa ilmoitusajankohta on kerrottu matkaohjelmassa.

Virheilmoitus

Kohteessa korjattavissa olevasta virheestä on ilmoitettava viipymättä matkanjärjestäjän edustajalle tai matkaohjelmassa ilmoitetulle paikallisedustajalle. Suoraan palveluntarjoajalle tehty valitus on pystyttävä näyttämään kirjallisella dokumentilla, josta ilmenee milloin valitus on tehty ja kenelle, mistä on valitettu ja miten virhe on korjattu.

Matkanjärjestäjän vastuu

Matkanjärjestäjä ei vastaa tarjoamaansa valmismatkaan sisältymättömistä järjestelyistä, kuten liityntäkuljetusten tai matkustajan erikseen tilaamien välitettyjen lisäpalvelujen toteutumisesta.

Matkojen erityisluonteesta (matkat järjestetään kohteissa, joissa etäisyydet ovat pitkiä ja korvaavia kuljetusvaihtoehtoja on rajoitetusti) johtuen matkanjärjestäjä ei vastaa esim. kotiinpaluun viivytyksestä aiheutuneista välillisistä kuluista, kuten ansionmenetyksestä, vaan matkanjärjestäjän korvausvelvollisuus rajoittuu valmismatkalaissa määriteltyyn korvausvelvollisuuteen.

Jos valmismatka on hankittu tarkoitettu pääasiassa muuhun kuin vapaa-ajan/yksityiseen tarkoitukseen, matkanjärjestäjän korvausvastuu esine- ja varallisuusvahingoissa on rajoitettu 250 e/henkilö. Kuljetusten aikana tapahtuneen vahingon osalta otetaan huomioon, mitä niistä on kuljetusoikeudellisissa säännöksissä ja sopimuksissa säädetty.

Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteen mahdollisista painovirheistä eikä mainittujen internet-sivustojen sisällöstä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä. Feel The Nature -retket (Netgalleria Oy) on Kuluttajaviraston vakuusrahaston/ valmismatkaliikerekisterin jäsen, rek.tunnus: 5433/09/Mj.

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Feel The Nature -retket (Netgalleria Oy)
Caloniuksenkatu 2 C 66
00100 HELSINKI
Puh: 09 4241 4750
http://new.feelthenature.fi
Y-tunnus: 1450660-0

v. 7.8.2009